LLEIS DE PURESA

Por Rab? Nissan Ben Avrahammiqve

En la Tor? hi ha molts de temes relacionats amb impureses, tant de persones que s?impurifiquen quan toquen un cad?ver o coses per l?estil, com quan tenen un fluix que els impurifica, com ?s el cas de les dones en la seva menstruaci?. I en cas de tenir relacions maritals despr?s de la menstruaci? sense haver-se purificat, les persones (el marit i la dona) queden extirpats del Poble (el c?stig de ?Caret?). Actualment, el tema de la menstruada ?s l??nic aspecte de les lleis de puresa que ?s vigent.

La Tor? diu que per tal de purificar-se, ?s necessari submergir-se en l?aigua d?una font o d?un safareig. El verset diu (Lev?tic 11:36): ?Per? la font i el pou, dip?sit d?aigua, ser? pur…? significant que el que es submergeix en ells es purifica. El denominat al verset ?dip?sit d?aigua? es diu en hebreu ?miqw?? (i en plural ?miqwaot?), que m?s acuradament significa ?lloc on s?aplega l?aigua?, com es veu ja al G?nesi 1:9.

FONT I MIQW?

La difer?ncia entre la font i el miqw? ?s que en el miqw? les aig?es han d?estar en rep?s complet, sense cap sortida?d?aigua, mentres que les aig?es de la font corren.

Maim?nides explica a les lleis de Miqwaot la difer?ncia hal?khica entre els dos (cap. 9, art. 8): ?quina difer?ncia hi ha entre la font i el miqw?? Que el miqw? purifica en 40 se? d?aigua, i la font en qualsevol quantitat?.

Les 40 se? ?s la quantitat d?aigua d?un dip?sit d?un colze de llarg per un colze d?ample i tres colzes d?altura, suposant que el colze s?n uns 50 cm, que ?s la quantitat necess?ria per cobrir un cos hum? normal.

fontPERSONES I UTENSILIS

Els comentaristes de Maim?nides expliquen que segons ell, es pot purificar en la font tant la persona com els utensilis en qualsevol quantitat d?aigua, ja que aquest article va a continuaci? del que diu que es tracta tant de persones com d?utensilis i aqu? no restringeix els termes. I ?s clar que quan diu ?qualsevol quantitat? es refereix a qualsevol quantitat que cobreixi tot el cos del que es vol purificar, per exemple d?un cos petit que no necessita les 40 se? d?aigua per cobrir el seu cos i li basta amb una quantitat molt m?s petita.

Per? els Tossafot i Rabenu Aixer opinen que la font purifica en qualsevol quantitat nom?s els utensilis, per? per a les persones humanes s?n necess?ries les 40 se? tamb? en la font i no tan sols en el miqw?.

UNA ONA DESCONNECTADA

La mixn? (Miqwaot 5:6) parla d?un cas interessant en qu? una ona desconnectada de la mar que cau sobre una persona, si t? 40 se?, l?home es purifica. En realitat, aquesta ona ?s com una font i hauria de bastar qualsevol quantitat segons l?opini? de Maim?nides, per? podem veure que la mixn? exigeix les 40 se?.

Els comentaristes expliquen, segons l?opini? de Maim?nides, que com que la mar ?s com un miqw?, com diu el verset del G?nesi 1:9 que hem vist, l?ona que se?n desconnecta t? la caracter?stica del miqw? que necessita les 40 se?, malgrat que en altres aspectes es consideri com una font, que purifica encara que les aig?es corrin.

CONCLUSI?

La conclusi? hal?khica de Rab? Iossef Caro diu que en la font basta amb l?aigua que cobreixi la persona, encara que no hi hagi 40 se?. Per? com que hi ha el cas de les menstruades en que hi ha el perill de Caret (l?extirpaci?), millor procurar que tamb? a la font hi hagi (en tota la corrent d?aigua) la quantitat de 40 se?.

Ha de quedar clar que els rius s?n com les fonts nom?s quan les seves aig?es provenen de la font, per? quan s?hi mesclen aig?es de pluja o de desgel, ja ?s necessari reunir-les en un miqw?, i per tant conv? comprovar el curs de les aig?es des de l?aiguaneix, que no estigui interromput i que sigui nom?s de font.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.