El Temple Sense l’arca

Rab? Nissan Ben Avraham

L?ARCA DEL TESTIMONIATGE

No hi ha cap dubte que la part m?s important del Tabernacle, i despr?s, del Temple, era l?Arca de l?Alian?a.

Aix? es veu ben clar en el cap?tol 25 del Llibre de Xmot (?xode), quan parla del manament de la construcci? del Tabernacle, que estava destinat a guardar l?Arca, denominada tamb? ?l?Arca del Testimoniatge?, ja que dins ella hi havia el Testimoni, les Taules de l?Alian?a entre el Creador i el Seu poble.

I a partir del moment en qu? es constru? el Tabernacle, es prohibiren els sacrificis que s?oferissin fora de l?Altar que hi havia all?.

EL TABERNACLE BUIT

Tanmateix, hi va haver unes ?poques en qu? el Tabernacle estava buit, sense l?Arca. I en aquestes ?poques, no estava prohibit oferir sacrificis a altres llocs, fora del Tabernacle.

Tal fou, per exemple, l??poca de la conquesta i repartici? de la Terra Promesa, que dur?, segons la nostra tradici?, catorze anys. L?Arca sortia amb el campament dels guerrers i romania el Tabernacle buit i es denominava ?el gran Altar?, per diferenciar-lo dels altres ?petits? altars que cadasc? podia construir al pati de sa casa o sobre el seu terrat.
Per? quan acab? la conquesta i cada tribu romangu? en sa heretat, es prohibiren de bell nou els altars, fora de l?Altar que hi havia davant l?Arca del Testimoniatge.

PREPARANT LA CONSTRUCCI? DEL TEMPLE

La segona ?poca fou quan, al comen?ament del Llibre de Xmuel (Samuel), els filisteus aconseguiren apressar l?Arca, i va estar als ?camps filisteus?, a les ciutats d?Aixdod, Gat i Ecron, durant set mesos, causant grans desastres, fins que decidiren tornar-la als israelites. Per?, estranyament, no torn? l?Arca al Tabernacle sin? que la deixaren a casa d?un levita a Quiriat-iearim, a pocs quil?metres d?on estava el Tabernacle, fins que el rei David decid? transportar-la al seu palau, a la recent conquerida Jerusalem, ja que tenia la intenci? de construir el Temple. Quan reb? l?ordre de deixar la construcci? al seu fill Xlom? (Salom?), van haver d?esperar onze anys fins que acab? la construcci? del Temple i pogueren retornar l?Arca al lloc que li corresponia.

Tamb? en tota aquesta ?poca, d?uns seixanta i cinc anys, tornaren estar permesos els ?petits? altars, fora del Tabernacle. I nom?s despr?s de la inauguraci? del Temple prohibiren de bell nou i per sempre jamai els sacrificis fora del Temple, ja que all? hi residia la Xekhin?, la Pres?ncia Divina.

I aix? fou durant tota l??poca dels reis de Jud?, que nom?s estava perm?s l?Altar del Temple per mai m?s. (Malgrat que el poble s?havia acostumat a fer les seves ofrenes als altars particulars i els cost? molt complir aquest manament, com podem veure en les profecies que els critiquen per aix?, i dels fets d?alguns reis, com Hizqui? (Ezequies) que destru?ren tots els altars particulars.)

DESAPARICI? DE L?ARCA

Nom?s poc abans de la destrucci? del Temple, en temps del rei Ioixi? (Josies), decid? el rei que havia d?aprofitar el lloc secret que ja havia preparat el rei Xlom? quan va construir el Temple per amagar l?Arca per tal que no caigu?s en mans de l?enemic. I all? ?s encara.

Quan els jueus tornaren de l?Exili de Babilonia i reconstru?ren el Temple, no tenien l?Arca i el C?deix Codaixim (Sancta Sanctorum) estava buit.

Els Savis pregunten per qu? no constru?ren una Arca en el Segon Temple, tal i com constru?ren la resta dels utensilis del Temple.

La resposta ?s que sense les Taules de l?Alian?a que havien d?estar dins l?Arca, no tenia cap sentit fer-la.

Quan Maim?nides fa la llista dels manaments relacionats amb la construcci? del Temple, no fa cap menci? de la construcci? de l?Arca.

Efectivament, la mixn? menciona el fet que quan el Gran Sacerdot entrava al C?deix Codaixim en el Dia del Perd? per fer l?expiaci? d?uns pecats comesos pels sacerdots i pel poble, aspergia la sang del sacrifici davant all? on hi havia d?haver l?Arca.

TESTIMONIATGE DE LA UNI?

El motiu de que al Segon Temple no hi hagu?s l?Arca de l?Alian?a ?s senzill. L?Arca ?s el Testimoniatge de la uni? entre el Creador i el Seu poble, com ja hem dit. A l??poca del Segon Temple mancava el poble. Hi havia gent de la tribu de Iehud? i de Biniamin, i els levites i sacerdots, i uns pocs representants de les altres tribus que s?havien refugiat al regne de Jud? quan desaparegu? el d?Israel en temps del rei Hizqui?. Per? aix? no ?s ?el Poble?. Fins i tot la majoria dels jueus, de la tribu de Iehud?, preferiren romandre a Babil?nia en lloc de tornar a la Terra Santa.

El Segon Temple no era m?s que una maqueta a tamany natural, fins i tot m?s esplendorosa que el Primer Temple.

Per? nom?s maqueta, no l?original. No hi havia la Xekhin?, la Pres?ncia Divina, malgrat els miracles que tanmateix hi apareixien. Per tornar la Xekhin? ?s necessari que primer torni ?el Poble?. Totes les tribus perdudes i tota la Di?spora jueva.

LA DOLOROSA MANCA DE LA XEKHIN?

Malauradament, gran part del nostre poble no compr?n la necessitat, no sent la dolorosa manca de la Xekhin?.

Tothom expressa clarament el gran buit que sent en el seu esperit, la manca d?alegria (d?una veritable alegria, no la que proporciona una copa de vi o una bona companyia), d?esperan?a, de saber quin ?s el veritable sentit de la nostra vida (apart de n?ixer, cr?ixer, treballar i morir) sense saber que aix?, i molt m?s, ?s el que precisament ens proporciona la Xekhin?.

S?acosta el temps del Retorn. Del retorn particular de cadasc? de nosaltres a les nostres arrels, a la nostra cultura, a la nostra veritable vida. I tamb? del Retorn de la Xekhin?, quan aconseguim complir tots els requisits indispensables per tal projecte.

Tant de bo si ho puguin veure els nostres ulls!

One thought on “El Temple Sense l’arca

  • January 5, 2014 at 2:49 pm
    Permalink

    Maravilloso conocer el Arca Di-s los Bendiga

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.