COMENTARI A LA PARAIX? DE BREIXIT

EL COMEN?AMENT

ELS ONZE PRIMERS CAP?TOLS

En els onze primers cap?tols del Llibre del G?nesi (Breixit) hi ha molts de missatges i molt importants. El problema ?s que per gaudir-los ?s necessari estudiar molt, s?n necess?ries moltes introduccions i molts de pr?legs. S?n els temes m?s metaf?sics, m?s hermen?utics i cabal?stics de tota la Tor?. Es tracta dels anomenats ?Maass? Breixit? i ?Maass? Mercav??: els Actes de la Creaci? i els Actes del Muntatge. O, en altres paraules, la Creaci? i el contacte amb el Creador.

La Creaci? ?s el fet de fer apar?ixer coses sense tenir mat?ria prima. L?an?lisi molt profund dels textos b?blics de la Tor? Escrita, acompanyats sempre per la Tor? Oral, ens ajuden a comprendre un poc, com una cullereta d?aigua de l?Oce?, les directrius que podem captar sobre l?obra creativa: els processos, els ?mfasis i, sobretot, els objectius.

ASSIGNATURA OBLIGAT?RIA

El contacte amb el Creador ?s molt m?s complicat. ?s la Profecia, el secret de l??nima divina dins un cos material.
Ambd?s temes s?n assignatures obligat?ries per a qualsevol jueu. Si no saps com posar-te en contacte amb el Creador, com podr?s resar tres vegades al dia? Si no saps quines s?n les fites i els objectius, qu? dir?s a les teves oracions?

El gran problema ?s que, com ja he dit, s?n necessaris molts de pr?legs per poder arribar-hi.

Per sort, els Savis i els Profetes, i la mateixa Tor?, ens han fet uns resums per tal de poder comen?ar des d?all? on som, i donar-nos una petita empenta per no sentir-nos tan allunyats. Els Savis ens redactaren les oracions de l?Amid?, dels dies feiners i dels dies festius, on hi ha un resum de les fites. Amb aquesta base podem preguntar als Profetes qu? en diuen de cadascun dels temes, i despr?s podem provar d?identificar-los a la Tor?.

I tamb? ens indicaren, als cap?tols quatre i cinc del Tractat talm?dic de Brakhot, com fer-ho per tal que l?oraci? sigui correcta, o sia, que efectivament ens posi en contacte amb el Creador. I d?all? podem investigar les fonts de les expressions rab?niques en els Profetes per poder arribar a les arrels que hi ha a la Tor? mateixa. Per aix? aquests cap?tols s?n tan importants i ?s tan important entendre?ls correctament.

CAOS I CRISI

De totes maneres, la comprensi? adequada de tot el que la Tor? relata en els onze primers cap?tols, com ja hem dit, est? fora del nostre abast. Hem d?acontentar-nos amb la lectura plana, sabent que ?s massa superficial, o comen?ar amb algun midraix que ens obri finestres a una comprensi? m?s acurada.

I aix? tenim en aquesta primera paraix? la Creaci? del M?n, l?aparici? de l?Home i les primeres crisis. Interessant, no? Abans de parlar de les qualitats intel?lectuals extraordin?ries de l?Home, ja arriben les crisis. I les generacions paral?leles de C?in (Ca?n) i de Xet (Set): quasi els mateixos noms, per? amb una din?mica completament diferent i resultats igualment distints.

I el M?n degenera en picat, per culpa de l?home, cap un abisme horror?s en qu? quasi arriba a l?extinci? total de tota la Creaci?.

Ens podria donar la impressi? de que l?Autor de la Creaci? no sabia qu? tenia en mans, que no tenia una meta clara.

LA LLIBERTAT

En realitat ?s m?s greu. L?Autor lliura els poders a la seva criatura, a l?home. Li d?na llibertat, independ?ncia, lliure albiri. Aquesta llibertat significa que l?Home pot errar, conscientment o sense voler; pot complir les seves metes, millorant el medi ambient i les condicions, i al?ant la Creaci? a nivells impensables, o destruir sistem?ticament el M?n on viu. La m?s clara demostraci? d?aquesta llibertat s?n les crisis que viu i ell deteriorament que causa.

Els Savis denominen aquesta ?poca ?l?Era del Caos?. Caos significa ?desgavell?, ?desordre?. Tenim tots els ingredients per treballar correctament, per? no sabem on s?n, no sabem emprar-los, tal vegada ni tan sols som conscients dels objectius que tenim.

Despr?s de la gran crisi del Diluvi, molt despr?s!, arriba l?home (Avraham) que ?s capa? de posar ordre en tot el desgavell, de posar fites, de descobrir les metes i de comen?ar a treballar. Fent ?s de la llibertat que el Creador ens atorga, per triar el b

One thought on “COMENTARI A LA PARAIX? DE BREIXIT

  • October 19, 2012 at 12:03 am
    Permalink

    Gr?cies, Rab Nissan. Semblaria que el comen?ament deuria de ser m?s lent, a poc a poc adentrar-se… Per?, no! En el primer cap?tol passen tantes coses ja…a grapats, a cabassades…que em resulta impossible digerir ja estem en Noaj! Evidentment el desastre ha cundit. Esperem que HaShem ens ajude a poder servir-li fielment com a Poble i anar sempre creixent, malgrat les crisis i els problemes que son innevitables. Xabat Xalom!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.