COMENTARI A LA FESTA DE LES CABANETES

EL B?NQUER

CABANETES DE N?MADES

En realitat tot comen?a amb la sortida d?Egipte, que tot un poble d?esclaus aconsegueix fugir del pa?s i sembla que no tenguin ni tan sols unes indispensables tendes de campanya, ja que es veuen obligats, a construir unes cabanes amb palmes i branques de arbres del desert , ja a llur primera estaci? i que anomenen, l?gicament, Succot = Cabanes .

Per? aix? era en primavera , quan van sortir d?Egipte. I no diu res el text b?blic de si aquestes cabanes van continuar els quaranta anys de nomadisme abans d?entrar a la Terra Promesa.

La Tor?, tanmateix, senyala clarament que la Festa de les Cabanetes, Succot, ha de celebrar-se en acabar la recollita estiuenca, en el set? mes, en la primera lluna plena de la tardor . Malgrat que all? mateix diu la Tor? que la Festa ?s ?per tal que les vostres generacions s?piguen que vaig fer habitar en Cabanes als Fills d?Israel quan els vaig fer sortir de la Terra d?Egipte? .

CABANETES SOBRENATURALS

B?, no tenc m?s remei que citar a Rab? Eli??zer que discrepa amb Rab? Akiva. Aquest darrer ?s el que opina que les cabanes eren de materials vegetals, tal i com ho he explicat abans. Per? el primer diu que hi havia un fenomen sobrenatural, ja que set n?vols protegien el campament d?Israel, i aquestes s?n les Cabanes a qu? es refereix el text b?blic. La traducci? tradicional de Jonatan ben Uzziel a l?arameu explica precisament segons la versi? de Rab? Eli??zer, que es tractava de n?vols de protecci?, versi? molt popular i coneguda per tots els jueus, grans i xics, fins al punt de quasi no fer-li cas a la versi? de Rab? Akiva.

Sense la versi? de Rab? Akiva, no podr?em fer la festa de les Cabanetes, o no podr?em donar-li el sentit que li donam, ja que si les cabanes de la sortida d?Egipte eren de n?vols, com aix? les podem fer ara de branques d?arbres?

HABITACLE TEMPORAL

Una de les caracter?stiques de les cabanes de la Festa de Succot ?s que han de donar la impressi? de ?habitacle temporal?, i per aix? no poden tenir m?s de deu metres d?altura. El significat d?aquesta caracter?stica ?s que deixem les proteccions humanes o naturals per sentir f?sicament que el qui ens protegeix ?s el Creador. Quan vivim dins les nostres cases, sobretot quan plou i fa vent i mal temps, ens d?na la impressi? de que qui ens protegeix ?s la casa, les parets i el sostre, i podem arribar a oblidar al Creador, que ?s el veritable protector. Per aix? quan comen?a la tardor i arriben les pluges, ?s el moment adequat per construir les cabanes i retre?s a la protecci? del Creador.

LA DRETA ENS ABRA?A

El Midraix aporta un verset del Xir ha-Xirim que diu: ?la Seva m? esquerra davall el meu cap, i la Seva dreta m?abra?a? . El Midraix explica que l?esquerra ?s el rigor dels Dies Terribles, el dia de Cap d?Any (Roix ha-Xan?) i el dia del Perd? (Iom Kippur) en qu? els llibres dels Vius i dels Morts estan oberts, i el Creador ens inscriu a un d?ells, segons el nostre comportament. I la dreta ?s l?amor de la Festa de les Cabanetes (Succot) en qu? sentim el bra? protector i amor?s del Creador que ens abra?a; un b?nquer que ens protegeix de les bombes f?siques i espirituals que ens amenacen.

Sempre la for?a de la dreta ?s superior a la de l?esquerra. Significa que aquesta abra?ada Divina ens aporta un favor extraordinari que ens ajudar? la resta de l?any a sobreviure les adversitats. El llibre del Cuzar? ens ensenya que la Pres?ncia Divina es sentia precisament en aquests n?vols, o en els n?vols que hi havia damunt el Tabernacle i, m?s tard, al Temple. ?s una pres?ncia extraordin?ria que ha acompanyat el nostre Poble durant els mil anys de la Profecia, i que segueix acompanyant-nos, set dies a l?any, en la Festivitat de les Cabanetes.

Hag sam?ah!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.