Comentari a la paraix? de Pinh

El cas de les Filles de ?lofhad

Cinc senyoretes es presenten davant el Tribunal de Moix? i reclamen els seus drets.

Les senyoretes s?n Mahl?, No?, Hogl?, Milc? i Tir??, filles de ?lofhad.

Es tracta de les filles d?un condemnat per la just?cia, que va morir sense descend?ncia masculina, i ara reclamen l?her?ncia com leg?times hereves seves. Read more