Comentari a la paraix? de Tazria

La pedra de la paret crida

Lepra de pedres i de robes

El profeta Havaquq explica que el Creador ens envia senyals d?av?s per tal que ens n?adonem del mal estat en qu? ens trobam i puguem rectificar el nostre cam?, reparant els danys causats.

Un dels senyals d?av?s, en temps del Temple, era la lepra, una lepra que divergia de la patol?gica i que estava destinada a encendre un llum vermell al plaf? de control.

Aquesta lepra comen?ava a les parets de la casa (Lev?tic 15), i a ella se refereix el profeta Havaquq (2:11) quan diu que ?la pedra de la paret crida?. Si aquest senyal no bastava i l?amo de la casa encara no rectificava, passava la lepra a la roba i finalment a la seva pr?pia pell.

El lepr?s era expulsat de la societat en qu? vivia fins que repar?s son comportament i es cur?s. Els Sacerdots eren els encarregats de comprovar si la taca blanca que apareixia a la pell era efectivament la lepra o no, segons el color i el tamany, i si era patol?gica o ?espiritual?.

?Tot blanc? ? ?s pur

I heus ac? que la Tor? declara en el cap?tol 13, versets 12 i 13 del Lev?tic, que si aquesta taca de lepra s?escampava per tota la pell del cos, ja no era considerada senyal d?impuresa. Els Savis expliquen que no ?s possible que no quedi ni un sol punt positiu i que tot estigui damnat, i que per tant ja no pot ser que se tracti d?un senyal d?impuresa.

Sorprenentment, aquesta llei que pertany al codi de la lepra torna compar?ixer al codi penal, en cas de que tots els Savis del Tribunal, que poden ser 23 o 70, declarin culpable una persona i li donin pena de mort. En aquest cas, quan ning? ?s capa? de trobar un punt positiu en aquest reu, el declaren innocent, ja que no pot ser mai que sigui tan completament dolenta que ning? li trobi un punt positiu.

No tens cap defecte

La Tor? ens ordena en diferents llocs la peregrinaci? tres pics en l?any al Temple, en les festes de P?ssah, Xavuot i Succot (Pasqua, Pentecosta i Cabanetes). En aquestes festes cada individu es trobava amb tot el Poble, multitud de milions de germans que acudien, com ell, a la gran trobada nacional amb el Creador. La gent, la multitud, engolia els particulars, els individus.

Era el significat profund de les festes, convertir la massa de particulars en una nova identitat, en una identitat nacional. I en aquesta identitat no hi ha impureses. Els Savis interpreten el verset de Xir haXirim (C?ntic de C?ntics 4:7) que diu ?Tota tu ets bella, amiga meva, no tens cap defecte!? en relaci? al Poble, que ?s ?l?amiga? del Creador, dient que en el conjunt no hi ha defectes. Els defectes comencen i acaben en els particulars, per? quan ens al?am m?s amunt, a un nivell m?s transcendental des d?on se veu el conjunt, els defectes desapareixen. Per aix? el rei Balac dels Moavites (Nombres 23:13) no volia que Bil?am vei?s tot el campament dels Israelites, ja que aix? no els podria maleir.

El bon ull d?Avraham

Una de les qualitats dels deixebles d?Avraham, diu el Tractat de Pirqu? Avot 5:23, ?s que tenen ?bon ull?: que saben trobar els punts positius de la gent, mentre que els deixebles de Bil?am tenen ?mal ull? i es dediquen a trobar les males facetes i els defectes dels altres.

Noltres som dels bons, dels que se dediquen a descobrir les virtuts i les bones qualitats de la gent. Sabem elevar-nos al nivell gen?ric, al nivell des d?on ja no se veuen les imperfeccions. Per? fins i tot quan no aconseguim pujar a aquest nivell, encara podem seguir el consell d?Avraham de veure ?nicament les virtuts, que ja n?hi ha a bastament dels que se dediquen a trobar els defectes.

Rab? Niss?n Ben Avraham
31/03/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.