Comentari a la paraix? de Pinh

El cas de les Filles de ?lofhad

Cinc senyoretes es presenten davant el Tribunal de Moix? i reclamen els seus drets.

Les senyoretes s?n Mahl?, No?, Hogl?, Milc? i Tir??, filles de ?lofhad.

Es tracta de les filles d?un condemnat per la just?cia, que va morir sense descend?ncia masculina, i ara reclamen l?her?ncia com leg?times hereves seves.

El senyor ?lofhad fou condemnat per profanaci? de Xabat, ja a la segona setmana despr?s de rebre la Tor? al Mont Sinai, quan el trobaren recollint llenya, l?avisaren de la prohibici? i com que no en feu cas fou condemnat pel Tribunal de Moix?.

Ara, quasi quaranta anys m?s tard i a punt d?entrar al Pa?s Prom?s on cada fam?lia ha de rebre la seva parcel?la de terra, aquestes senyoretes, que encara no s?n casades, han posat un plet davant el Tribunal de Moix? i els setanta jutges.

En realitat, les filles de ?lofhad han plantejat el seu dubte davant el Tribunal diguent que si una filla no es pot considerar com descend?ncia leg?tima, doncs haurien d?haver practicat la llei del levirat, que diu que una muller que queda v?dua i sense descend?ncia ha de casar-se amb el seu cunyat; i si no es feu la llei del levirat amb la muller de ?lofhad, significa que les filles han de ser considerades com descend?ncia legal.

Com ja sabem, la Terra Promesa ha de ser repartida entre les fam?lies de cada Tribu, segon els noms d?aquells que sortiren d?Egipte, que estava planejat que heretassin les seves parcel?les de terra al cap de pocs dies. Nom?s despr?s del desastre dels espies, que causaren el c?stig div? de passar quasi quaranta anys al desert per no haver volgut entrar tot d?una a la Terra Promesa, l?entrada fou ajornada, per? encara la repartici? de les parcel?les dep?n dels noms dels que sortiren d?Egipte.

I ara, les filles de ?lofhad pregunten per quina ra? el nom del seu pare no ha de ser comptat com un dels hereus de la Terra.

Curiosament, i de la mateixa manera que va passar amb el cas de ?lofhad, tampoc ara ha sabut Moix? donar la resposta adequada i ha estat necessari consultar l?Etern entrant al Sant de Sants del Tabernacle per tal de rebre la resposta.

La resposta Divina ha estat molt a favor de les senyoretes, declarant que elles s?n les hereves legals de son pare.

Aix? ha establert un precedent que d?avui endavant, cada vegada que mori una persona sense descend?ncia masculina, l?her?ncia passar? a la femenina. I nom?s en cas de no tenir descend?ncia, l?her?ncia passar? als germans del difunt. En cas de no tenir germans, l?her?ncia passar? als oncles o a la seva descend?ncia.

Resulta molt estrany que aquest manament no hagi estat registrat per Moix? sin? per les filles de ?lofhad, i segurament es deu al gran amor que demostren aquestes dones a la Terra Promesa, de manera que la Llei de les her?ncies es denomina la Llei de les Filles de ?lofhad. Enhorabona doble!

Rab? Niss?n Ben Avraham
14/07/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.