Comentari a la paraix? de Huqqat

Els N?vols i la Font

Anys de c?stig

Han acabat els anys de c?stig imposat pel Creador. El Poble havia plorar gratu?tament despr?s de sentir les paraules dels espies que els desesperaven de la possibilitat de conquerir la Terra Promesa. El c?stig imposat els donava el que preferien: no volien entrar a la Terra Promesa, doncs que no hi entrin.

Quaranta anys s?n molts, tota una generaci? perduda per una por de provar les seves possibilitats, de posar en marxa el seu potencial.

La vida n?est? plena de ocasions perdudes per manca d?esperit, per indecisi? o per desesperan?a. Els mestres, els pares, els amics, et diuen que ho pots fer, per? tu tens por. Sense acabar de comprendre de qu?. Moltes vegades es por de comprometre?s, de veure?s fermat a una decisi? de la qual encara no n?est? conven?ut del tot.

Plors d?impot?ncia

Tal vegada aquells plors eren d?impot?ncia, quan descobrien que no estaven preparats per donar el pas. Havien perdut el temps quan s?havien de preparar, ho havien deixat tot a la in?rcia, i quan arribava l?hora de l?ex?men, de posar en pr?ctica el que haurien d?haver apr?s en aquell temps, els mancaven les forces.

Per tant, en aquells quaranta anys de c?stig havien de recuperar el que havien perdut o el que havien mancat. El Creador els havia posat al davant tres l?ders especials, tres germans excepcionals que els havien guiat pacientment en tot aquell llarg nomadisme: Moix?, Aharon i Miriam. A dues passes de l?entrada a la Terra Promesa van desapareguent.

N?vols protectors

Miriam i Aharon desapareixen deixant el poble nu i bocabadat. I nom?s ara som capa?os de recon?ixer els favors que rebiem gr?cies a ells. Gr?cies a les accions de Miriam rebiem l?aigua de la font i quan ella mor el Poble queda bocabadat i assedegat. I gr?cies a les activitats d?Aharon teniem la protecci? dels set n?vols que cobrien la nostra nuesa a les dures condicions del desert: la seva mort ens deixa nus i exposats als perills, com diuen els Savis, que la desaparici? dels n?vols protectors fou la causa directa de l?atac dels Cananeus del sud.

La relaci? que tenia Aharon amb els n?vols protectors era que ell s?encarregava de tranquilitzar la gent, quan hi havia baralles ell anava a parlar amb cadascun dels barallats i els proposava camins per annular la brega, el malent?s o la disputa. D?aquesta manera permetia que la Pres?ncia Divina romangu?s dins el Poble, i aquesta es manifestava en els set n?vols de gl?ria que els envoltaven. El significat de les paraules dels Savis ?s ben senzill: si voleu que la Pres?ncia Divina es manifesti entre vosaltres, heu de procurar que no hi hagi disputes entre els membres de la Comunitat.

La Font de Miriam

La Font de Miriam t? un altre sentit. Darrerement pren for?a la demanda femenina per igualdat. La Tor? declara que no hi ha difer?ncia entre homes i dones a l?hora de rebre els premis o els c?stigs per les seves obres: tots s?n iguals. El que si fa difer?ncia s?n les funcions de cadascun: igual que no podem demanar a un home que, per aquesta vegada, s?encarregui de l?embar?s del fill, tampoc no podem demanar que la dona faci les feines peculiars del mascle. I estic parlant del cumpliments dels Manaments que tenen un horari fixe, que ?s l??nica difer?ncia hal?khica entre homes i dones.

Entre tots els Manaments, el m?s important ?s el de l?estudi de la Tor?, que si b? la dona est? obligada a con?ixer totes les lleis per tal de poder cumplir-les (o sia, l?estudi pr?ctic), una vegada apreses no t? cap obligaci? de seguir estudiant, mentres que l?home ha de seguir amb l?estudi de la Tor? dia i nit (o sia, l?estudi acad?mic). Aquesta missi? ?s prou feixuga, i pocs homes poden cumplir-la correctament: nom?s en aquelles fam?lies en que la dona allibera el seu marit de les tasques dom?stiques per tal que pugui cumplir son deure de l?estudi de la Tor?. I diuen els Savis que aquest ?s el significat de la Font de Miriam: l?aigua de la Tor? dep?n directament de l?esfor? que fan les dones per permetre que els marits es dediquin a l?estudi acad?mic, especulatiu i teor?tic.

La terapia presa pel Poble, pels seus l?ders, per tal de poder recuperar les forces, l??nim, per la conquesta del pa?s, depenia de les dues funcions que hem vist. Els n?vols i la font. En primer lloc, consolidar l?esperit de grup, l?uni? entre els membres, que ?s el que d?na forces quan es senten desfallits o en perill. I en segon lloc, el saber qu? fer en casos extrems o d?estr?s, per haver estudiat atentament totes les possibilitats.

Rabb? Niss?n Ben Avraham
29/06/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.