Comentari a la paraix? de Bmidbar

Et desposar? amb fidelitat

La corretja dels Tfil?l?n

?Et desposar? per sempre, i et desposar? amb just?cia i amb judici, amb bondat i miseric?rdia. Et desposar? amb fidelitat i coneixer?s el Senyor?, diu el profeta Hoixea (2:21-22), parlant en nom del Creador i referint-se a la Seva relaci? amb el Poble d?Israel. I ?s costum jueu molt antic que, quan ens fermam la corretja dels tfil?l?n (filact?ries) del bra? fins a donar-li tres voltes al dit mitj? de la m? esquerra, es recitin aquests dos versets. En aquest acte, reafirmam el nostre comprom?s amb el Creador i amb Sa Tor?, un comprom?s que consideram semblant al d?un matrimoni.

Amor plat?nic

Els lligams del matrimoni s?n molt amplis. En primer lloc ha d?existir un lligam espiritual, de l??nima, entre els dos membres de la parella que formen la base de la fam?lia. N?estam conven?uts que les parelles s?n obra del Creador, que ens fa c?rrer d?un lloc a l?altre fins a trobar la nostra parella, tant si ?s a la casa d?enfront com si ?s a l?altre cap del M?n, i per tant no es tracta d?un acoblament t?cnic, per tal de tenir fills o per tal de complementar-nos m?tuament, sin? d?un fet transcendental. Aquests lligams han de fomentar el que en podr?em dir un ?amor plat?nic?, un amor que no necessita les expressions corporals per tal de subsistir.

D?altra banda, aquestes expressions corporals, la denominada ?vida matrimonial?, s?n indispensables per tal de fer participar tamb? el cos en aquests ideals. Per? han de venir en aquest ordre: primerament els lla?os espirituals i nom?s a continuaci? els lla?os corporals.

Separaci? peri?dica

Tanmateix, el cos hum? de la dona imposa una separaci? corporal mensual que, segons la halakh?, ha de ser completa, sense cap contacte f?sic entre l?home i la seva muller. Durant aquests dies de menstruaci? ?s important?ssim fomentar aquest ?amor plat?nic? entre els c?njuges, que t? per missi? ?al?ar? el nivell espiritual del matrimoni, i no deixar-lo naufragar entre els problemes quotidians.

En el proc?s de formaci? del matrimoni, aquests dos aspectes, l?espiritual i el corporal, tenen el seu lloc, ja que ?s obligatori celebrar primer el ?matrimoni espiritual? (?erussin? o ?kidduix?n?, en hebreu) en qu? ja es converteixen en marit i muller, per? que encara no viuen plegats ni tampoc poden tenir cap contacte f?sic, i nom?s a continuaci? tendr? lloc el ?matrimoni corporal? (?nissu?n?, en hebreu). Entre aquests dos enlla?os antigament passaven dotze mesos de preparaci? pel matrimoni, i nom?s a continuaci? aniran a viure plegats. Actualment es fan els dos actes en una mateixa cerim?nia per?, tanmateix, ?s obligat?ria una cerim?nia d?enlla? algun temps, setmanes o mesos, abans de les noces que, malgrat no ?sser tan ?forta? com la de ?kidduix?n?, encara serveix per tal que el matrimoni no sigui sobtat.

Com em seguies al desert

?Et record la bondat de quan eres jove, l?amor de quan eres promesa; com em seguies al desert, per camp de guaret?, declara el profera Irmi? (Jeremies 2:2). L??poca de la promesa ?s un temps meravell?s, ple de somnis i de ideals, que despr?s se van apagant mentres la parella es perd dins l?emb?s de la vida. I ?s necessari conservar aquests ideals i aquests somnis, revifar-los de tant en tant en unes temporadetes de separaci? corporal, durant la menstruaci?, renovant el desig carnal.

El Llibre dels Nombres comen?a relatant una conviv?ncia entre el Creador i el Seu Poble, amb el Tabernacle al centre del campament on hi podien palpar la Pres?ncia Divina. Les separacions for?ades, durant els exilis de Babil?nia i de Roma, han de servir per reafirmar aquell desig d?uni? ?ntima, tant a nivell nacional com a nivell personal, entre el Creador i les Seves criatures.

?Et desposar? amb fidelitat i coneixer?s el Senyor?.

Rab? Niss?n Ben Avraham
26/05/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.