Comentari a la paraix? de Ahar?-mot

Un N?vol Blanc

La festa de l?Inauguraci? del Tabernacle va ?sser ofuscada per la mort dels dos fills d?Aharon, que entraren a fer una ofrena d?incens que no estava programada. El resultat d?aquella acci? fou una mort fulminant, sense donar-los temps a rectificar.

Llegint els versets abans de la descripci? de la seva mort, al final del cap?tol 9 i comen?ament del 10 del Lev?tic, podem veure que hi havia una tensi? molt gran amb aquesta inauguraci?, ja que el Poble esperava un esdeveniment gaire ins?lit: que la Pres?ncia Divina deix?s el Mont Sinai, on feia ja un any que s?hi manifestava, i pass?s a ?habitar? en el Tabernacle que els Fills d?Israel acabaven de construir.

Havien comen?at el treball just despr?s de Iom Kippur, quan Moix? havia tornat amb les Segones Taules de la Llei, despr?s de quaranta dies per tercera vegada al Mont Sinai (la segona vegada fou per demanar perd? pel Poble), i havien durat fins mitjan hivern. Finalment, arribada la primavera, el mes de Nissan en qu? sortiren d?Egipte l?any anterior, arribava l?hora en qu? la Pres?ncia Divina havia de retornar al M?n que havia abandonat despr?s del pecat d?Adam i Eva.

Per? els Sacerdots havien fet les ofrenes i ?no passava res?. No hi havia cap demostraci? de la Pres?ncia Divina, la Xekhin?, al Tabernacle. Tot l?esfor? i les esperances anaven en orris.

Quan finalment, despr?s d?una oraci? especial dels dos germans Moix? i Aharon, havia sortit un foc del Tabernacle que havia cremat els sacrificis que hi havia damunt l?Altar, el Poble havia ?reventat? en crits d?alegria.

I els dos fills d?Aharon, Nadav i Avih?, exultant d?alegria, havien pres l?iniciativa, entrant al Tabernacle per oferir una ofrena d?encens. Que el Creador no havia ordenat. I el mateix foc que havia alimentat l?Altar els havia cremat vius.

Despr?s d?aquesta mort era necessari explicar l?import?ncia que tenia l?entrada al Tabernacle d?una manera adequada.

La Tor? diu que el Creador es deixa veure ?en un n?vol? (Lev?tic 16:2).

Expliquen els Savis que aquest n?vol ?s el mateix que havia aparescut a Avraham damunt el Mont Mori?, quan anava a sacrificar el seu fill. El mateix que havia aparescut damunt la tenda de Sar? per demostrar la seva santedat. El mateix que havia guiat el Poble a la sortida d?Egipte i per dins el mar. El mateix que feia quasi un any estava col?locat damunt el Mont Sinai i que ara havia devallat per instal?lar-se en el Tabernacle.

No podem acostar-nos de qualsevol manera a un lloc aix?: aix? exigeix una preparaci? molt especial i una ocasi? molt especial. No qualsevol persona pot entrar en l??rea del n?vol.

Curiosament, uns versets m?s envant (al verset 13) podem veure un altre ?n?vol?. Se tracta del n?vol que se formava quan el Gran Sacerdot entrava a l?interior del Tabernacle amb una ofrena d?encens. Vol dir, que hi havia un n?vol ?artificial?, fet per l?home, que permetia la trobada amb el Creador. Com si volgu?s dir que nosaltres mateixos podem ?crear? aquest n?vol, i que no dep?n ?nicament del Creador.

Crec que significa que a partir de l?entrega de la Tor?, el Creador espera que siguem nosaltres els que treballem per ?crear? aquest n?vol de Pres?ncia Divina. Que en temps del Tabernacle o del Temple estava concentrat en mans del Gran Sacerdot. I ?s d?esperar que des de la destrucci? del Temple, ja no est? concentrat en el Gran Sacerdot, sin? que qualsevol jueu t? la possibilitat, o l?obligaci?, de ?crear? aquest n?vol, no un n?vol d?encens, sin? de santedat, de puresa, d??tica i de vida positiva.

Rab? Niss?n Ben Avraham
14/04/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.