Comentari a la paraix? de Waer

Comprendre els manaments.

Sol Invicte?

En aquestes darreres setmanes estan celebrant 2.100 milions de persones el naixement del ?fill de d?u?. Els cristians cat?lics i protestants, que segueixen el calendari gregori?, ho fan el 25 de desembre, i els orientals (grecs, coptes, etc), que segueixen el juli?, ho fan dues setmanes m?s tard.

Deixem de banda la relaci? amb la festa del Sol Invicte, del naixement de Frey o, vlaga la difer?ncia, amb la festa de hanucc?, i anem al m?s important.

A primera vista, i a segona, aquesta denominaci? sembla molt extranya. Com ?s possible parlar del Creador en termes humans de ?fill?, ?mare? o ?oncle?? Qu? significa per un cristi? aquesta denominaci?, i qu? pot significar per un jueu?

Ben Adam

El profeta Iehezquel (Ezequiel) es denomina a si mateix amb el terme de ?ben-Adam? = fill d?Adam, que en hebreu significa, senzillament ?home?, ?persona?. Els cristians que usen el terme de ?fill de d?u? es refereixen a l?atribut div? que confereixen a Jesus, declarat pel Concili de Nicea (any 325) com ?????????? ?? ?????? = ?consustancial amb el pare?, en contra dels arrians que el consideraven home i que foren declarats heretges, desterrats i perseguits, en aquell mateix Concili.

La veritat ?s que el terme ?fill de D-?u? si que el podem trobar a la Tor?, per exemple a la paraix? de Waer?, en que el Creador envia Moix? al Fara? per dir-li ?Israel ?s el Meu fill primog?nit?. No una sola persona, sin? tot el Poble d?Israel.

Per?, tal vegada, abans de parlar del ?fill de D-?u? convendria entendre millor el terme de ?fill? segons el judaisme.

En hebreu, el mot ?fill? es diu ?ben?, com ben-Adam, ben-Avraham, etc. En l?escriptura hebrea, que consta ?nicament de consonants, s?n dues lletres ? ?b.n.?, exactament les mateixes del verb ?comprendre?. Tamb? estan relacionades amb la preposici? ?entre? i amb el verb ? construir?.

Fills o Esclaus

La persona humana t? la possibilitat d?actuar com ?fill? o com ?esclau? (o ?serf?) del Creador. En el llibre del Z?har, ens expliquen els Savis la difer?ncia que hi ha entre els dos termes. Ambd?s impliquen que han de cumplir les ordres del Creador amb fidelitat i exactitud, per? el fill t? el privilegi (i l?obligaci?) de poder fer preguntes per tal de ?comprendre? el significat de tals ordres, i d?aquesta manera ?construir? la seva personalitat i no comportar-se com un aut?mata (o un esclau), que no t? la possibilitat de ?comprendre? ni de crear una relaci? ?entre? la persona humana i el Creador.

Qualsevol persona humana t? el dret, i l?obligaci?, de comprendre les directrius del Creador.

El Poble d?Israel t? el privilegi de ser ?el primog?nit?, el que entra a l?arxiu m?s secret del Creador, per tal d?entendre els secrets m?s rec?ndits de la Creaci?.

Hem de saber aprofitar-ho.

Rab? Nissan ben Avraham
14/01/2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.