Comentari a la paraix? de N?ah

El ?Jo? gran

Veig com tot se crema

Me?n record que quan jo era un poc m?s jove, fa devers trenta set anys, sort? el disc Catch Bull at Four del cantant anglo-xipriota St?fanos Dim?trios Ge?rgious, millor conegut com Cat Stevens (o ara Yussuf Islam). En aquell ?lbum hi havia una can?? en llat? que se deia ?O Caritas?, i que comen?ava diguent: ?Hunc ornatum mundi nolo perdere?, o sia, ?no vull perdre aquest esplendor del M?n?, i continuava cantant que ?veig com tot se crema, sent els crits dels homes? el dolor de la tristesa i les ll?grimes ?s greu, el crit de la terra i la mar ?s gran??

Efectivament, l?Home S?piens en sap a bastament com per destruir el M?n en qu? viu. Ja ho ha demostrat una vegada, aquella vegada amb aigua, no amb foc. Fa 4114 anys el Diluvi Universal esborr? tota la vida damunt la Terra, com c?stig a la mala conducta dels homes.

La destrucci? que actualment est? duguent a terme ?s molt m?s intr?nseca: les nostres pr?pies mans prenen part en aquesta devastaci?, amb cada bossa de pl?stic que tudam, amb cada reomplida de combustible al cotxe, etc., a part de les bestieses fetes a nivell nacional i internacional.

I la gent se pregunta: Com ho podem aturar?! Ho conseguirem?

Sola resurgit vita?

En aquest sentit, la can?? de Cat Stevens no t? ra?, ja que acaba diguent: ?sola resurgit vita? = la vida es restableix per si mateixa. Els Savis d?Israel, i no nom?s ells, no n?estan d?acord: ?s necessari obrar per tal d?aturar la trag?dia. Hi ha moltes teories sobre el que es pot fer, moltes iniciatives verdes i verdosenques amb m?s o manco esperances, com les del batle Jaime Lerner a la ciutat brasilenya de Curitiba

Per? els Savis ens donen l?ant?dot m?s fonamental, quan expliquen qu? feia el Pare N?ah (No?) durant aquells dotze interminables mesos de tancament amb tota l?Anim?lia dins l?Arca: no tengu? m?s remei que treballar altru?sticament dia i nit per tal d?alimentar els altres inquilins. Aquest altruisme havia de quedar gravat a l?ADN dels fills de N?ah, o sia de tota la Humanitat. Gravat en pot?ncia; despr?s l?hav?em de desenvolupar i mostrar-lo de fet. Aix? ens est? costant, de moment i segons el compte tradicional jueu, 4114 anys molt mal aprofitats.

El ?Jo? gran

L?altruisme ?s el pensament i l?obra en favor de l?altre, no com un egoisme indirecte sin? amb un canvi radical de pensament: de l?egocentrisme a la sincera ajuda al pro?sme, o m?s b? diria, el fet de recon?ixer que el veritable ?jo? ?s molt m?s gran que aquest petit individu en primera o segona persona, i que inclou tots els habitants d?aquest planeta.

El moviment de conscienciaci? per les ci?ncies ambientals i la lluita contra la contaminaci? ja estan prenguent aquest caire universal tan necessari per fer el canvi esperat. Els mitjans de comunicaci? m?s moderns ens posen cultures i civilitzacions a l?abast del ratol?, les podem veure i escoltar a YouTube, en podem aprendre a la Viquip?dia i els podem connectar personalment al Facebook o al xat. Ja no som aliens uns dels altres, i aquestes tecnologies, amb tota la mala fi de perills i dificultats que ens presenten, tenen la facultat de materialitzar el concepte del ?Jo? gran.

Rab? Nissan ben Avraham

22/10/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.