Comentari a la paraix? de Hay? Sar

Deu arrobes

Deu camells que han de beure despr?s d?un viatge de dues o tres setmanes pel desert, s?n molts de camells i molta d?aigua. S?n devers deu arrobes d?aigua perhom (entre cent i cent cinquante litres).

I una persona que els ha d?abeurar, no importa de quina edat sigui ni quins braons tengui, ha de tenir molta paci?ncia i molta resist?ncia f?sica.

L?esclau d?Avraham arriba a la font de Haran amb un bon maldecap: ha de trobar una al?lota pel fill de l?amo! Li agradaran les rojes o les brunes? Les grasses o les primes? Les eixerides o les assossegades?

Quin criteri d?na la pauta, a l?hora de triar una companya per tota la vida?

Molta gent diria, senzillament: ?si ens avenim??, com qui vol dir que el que cercam ?s un lligam ?m?stic? o ?espiritual? que ?s mal d?expressar en paraules. Per? aix?, ho tendr? mal de fer aquell esclau d?Avraham, perqu? si ell s?av? amb ella, no vol dir que el fill de l?amo tamb? s?hi avengui?

I no me digueu que no importa, que qualsevol joveneta ja li vendr? b?, ja que tot el cap?tol 24 parla de les qualitats necess?ries?

Un glop d?aigua, i un punt m?s?

Per? l?esclau sembla tenir-ho ben clar: ?jo li demanar? que me doni un poc d?aigua i si ella me diu que si i a dem?s s?ofereix volunt?riament a abeurar els camells, aqueixa ser? bona pel fill de l?amo!?

No s?n qualitats normals, d?estandard freq?ent, i m?s tractant-se d?una persona desconeguda que espera descaradament fins que ja t? la gerra plena i damunt l?espatlla per demanar-li un glop d?aigua.

Efectivament, l?amabilitat o bondat (?s mal de traduir el mot hebreu ?h?ssed?, ja que no ?s ?caritat? en el sentit de miseric?rdia), m?s b? diria ?extraversi??, interessar-se i preocupar-se pels altres, aquesta ha de ser la qualitat b?sica de la casa que es construeix amb el matrimoni. No ?s tan sols ?fer un favor? a una persona necessitada: ?s preocupar-se que tengui tot el que necessita. Ja que una persona ?bona? o ?amable? procurar?, efectivament, fer el que li demanin, per? no sempre estar? predisposta a fer m?s del que li demanin.

Atribut nacional

Aquesta ?s la qualitat que l?esclau d?Avraham cerca en la n?via de I??haq. Per ?construir? un Poble, i els Patriarques sabien que estaven construint un Poble, un Poble molt especial, ?s indispensable emprar els ?ingredients? de la millor qualitat. ?s necessari determinar quines s?n les dades b?siques que ha de tenir aquest Poble: for?a? Sabiduria? Orgull? Xovinisme? Llibertat-igualdat-fraternitat? In G?d we trust?

L?esclau d?Avraham sap, perqu? fa anys que ho viu di?riament a casa del seu amo, que la base de la fam?lia i del Poble que el seu amo vol construir, la base m?s b?sica, ha de ser aquest ?altruisme? o ?extraversi?? (aquest ?h?ssed?), aquest preocupar-se per benestar de l?altri ?dhuc abans del propi benestar particular. Aquest ha de ser l?atribut nacional.

954 anys m?s tard [vegeu I de Reis, 20:31], el rei Ben Hadad d?Aram que fuig d?una emboscada d?Israel on hi moren cent mil soldats arameus, decideix rendir-se a mans del rei Ah?av d?Israel, seguint el consell que li donen els seus generals ja que ?els reis d?Israel s?n reis de ?h?ssed??, de bondat (o ?compassius?, segons la pobre traducci? al catal?).

El resultat de les deu arrobes?

Rab? Nissan ben Avraham
23/11/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.