Comentari a la paraix? de Bxal?l

Viatge dificult?s

El conte

Aix? era i no era? un pare i el seu fill que es anaven de cam?, per un cam? llarg i perrill?s.

Tant el pare com el fill estaven satisfets d?haver superat totes les dificultats que el cam? els havia presentat i de dalt d?un tur? miraren cap enrere i veren les dues parelles de petjades que senyalaven els llocs per on havien passat. I aqu?, de cop i volta, se desperrt? en el fill una mala impressi?.

-?Mon pare? ? li digu?, ?veig ara que, en tot el cam? que hem fet plegats, justament en els llocs m?s dif?cils, justament all?, m?abandonares!?
-?I qu? et fa pensar d?aquesta manera? ? li digu? el pare.
-?Ho pots comprovar tu mateix? ? digu? el fill. ?A tots els llocs perillosos se veu nom?s una parella de petjades, mentres a la resta del cam? n?hi ha dues parelles. Aix? vol dir que, justament all? on m?s t?havia de mester, justament all? me deixares tot sol!?.
-?Al contrari,? ? li digu? el pare ? ?en aquells llocs dif?cils te vaig al?ar en bra?os per estalviar-te la dificultat??

El Subt?tol

El subt?tol del Segon Llibre de la Tor? ?s, en realitat, ?La Creaci? del Poble d?Israel?, i per tant podem suposar que els incidents que hi trobam representen fites b?siques en la creaci? d?aquest poble.

Primerament, la Forja eg?pcia, amb les pen?ries que hi passaren i que els converteix en un ens diferent.

Les Deu Plagues i la Sortida d?Egipte tamb? s?n fites fundadores, destinades a establir uns sentiments b?sics que, ben estudiats i ben entesos, formen part de l?ess?ncia del Poble. En totes les festivitats i en els dies de Xabbat, quan es recita la benedicci? del dia sobre una copa de vi, se diu que ?s ?en record de la Sortida d?Egipte?.

Cada any se?n celebra en una festa especial, la de P?ssah (Pasqua), l?aniversari del naixement del Poble.

Desconnexi? unilateral

Els Fills d?Israel acaben de sortir de l?Egipte, han atravessat la Mar (que per cert en hebreu es diu Iam Suf, ?la Mar de les Bogues, o de les Balques? i que, per tant, es tracta d?un aiguamoll, segurament els Grans Llacs Amargs), han rebut el Mann? i ara protesten que no tenen aigua a bastament.

Les dificultats del cam? provoquen una pregunta inevitable: despr?s d?aquesta sortida tan sonada, amb una ajuda tan ferma per part del Creador, significa que Ell segueix guiant, o hem passat a una ?poca m?s independent en qu? ens haurem de fiar ?nicament de les nostres forces i possibilitats?

La mateixa pregunta, formulada com resposta, que ens proporcionaven els arist?tils fa dos mil tres cents anys: el Creador ho feu molt b? a l?hora de crear el M?n, per? despr?s se?n fart? i se?n desconnect? unilateralment.

La Tor? no accepta aquesta resposta. I la veritat ?s que no accepta ni tan sols la pregunta:
?Quin pocavergonya! En lloc de donar-me les gr?cies per haver-te al?at en bra?os en les ?poques m?s dificultoses, tu encara demanes on era Jo en aquells mals tr?ngols??

La Humanitat en general, i el Poble d?Israel en particular, gaudeixen de l?Omnipres?ncia Divina, que es manifesta en mil petites ajudes que ens fan passar m?s f?cilment una temporada que, per mil-i-una causes, Ell ha decidit que sigui espinada.

Conv? fixar-se en aquest conhort i gaudir-lo, enlloc de flastomar per unes dificultats inevitables.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.