Comentari a la Festa de les Cabanetes

Collita Espiritual

Festa incongruent

Celebrar la Festa de les Cabanetes (Succot) al comen?ament de la tardor ?s, com altres moltes coses al judaisme, perfectament incongruent.

No seria millor construir les Cabanetes al comen?ament de l?estiu o al manco de la primavera, quan la gent n?est? farta de viure dins les cases hivernals, mal ventilades i oscures, i surt d?excursi? a l?aire lliure o construeix estructures provisionals per passar-hi unes setmanes de vida sana?

A dem?s, si ens fixam en el que diu el texte b?blic que explica els esdeveniments a la Sortida d?Egipte, veurem que la primera ?estaci?? que van tenir els Fills d?Israel en el seu viatge fou denominat exactament aix? ?Succot? (=Cabanetes), ja que van construir-les per passar-hi la nit. Aix?, doncs, la Festa de les Cabanetes hauria de ser a la primavera i no a la tardor.
Per?, com ja he postulat, el judaisme prefereix traslladar-la al final de l?estiu.

La Collita

B?, pot ser que hi hagui un motiu suplementari, que ?s el fet de ser el temps de la collita, o sia, quan es recol?lecta dins les cases i dins els magatzems tot all? que ha donat el conreu del darrer any i que ha quedat al sol per tal que es sequi durant tot l?estiu. I la Tor? diu que hi ha, efectivament, una Festa de la Collita.

La pregunta ?s, per quin motiu la Tor? mateixa identifica la Festa de les Cabanetes amb la de la Collita? Per qu? no qued? la de les Cabanetes al comen? de l?estiu, tal i com el bon seny ens dicta?

No hi ha m?s remei: el judaisme, la Tor?, prefereix que les Cabanetes siguin construides i habitades en una temporada inapropiada i inoportuna. Ja que el fet d?habitar en cabanes en dies de calor no representa cap missatge espiritual, no ens fa pensar en cap ?precepte? especial, mentres que quan es fa a la tardor, quan els vespres ja fa fred i algunes vegades ja hi plou (a Israel), tothom se n?adona que ?s per un motiu molt especial: un manament, una instrucci? divina amb un missatge transcendental que no se pot adquirir d?altra forma.

El Record i l?Evocaci?

La Tor? mateixa diu: ?per tal que sapiguen les vostres generacions que vaig fer habitar els Fills d?Israel en cabanes, quan els vaig fer sortir del pa?s d?Egipte; jo som el Senyor, el vostre D-?u?. Vol dir que hi ha d?haver quelcom que ens ajudi a recordar que fou el Creador que ens feu habitar en les cabanes.

Per cert, que els Savis diuen que, a part de les cabanes ?humanes? constru?des pels homes, hi havia una protecci? especial: ?Els teus vestits no s?envelliren de portar-los, ni se?t van inflar els peus durant quaranta anys? (Deut. 8:4), gr?cies a uns ?n?vols de gl?ria? que els protegiren durant tot el viatge (llevat d?unes poques ocasions senyalades).

Aix?, doncs, la Festa de les Cabanetes representa la Protecci? Divina, i per tant no pot ser celebrada m?s que en una estaci? incongruent, en la que se vegi clarament que el motiu d?ella ?s la seguredat que tenim de seguir rebent aquesta protecci? fins i tot en les ?poques m?s dif?cils i m?s perilloses. Una protecci? representada justament en una construcci? provisional i lleugera i en una estaci? en qu? comen?a a refredar, per demostrar que no ?s en la protecci? material que posam la nostra confian?a sin? precisament en la transcendental , en la Divina.

Aquesta ha d??sser la nostra ?Collita?, despr?s del treball espiritual de tot l?any que culmina en els dies Sagrats de Cap d?Any (Roix ha?Xan?) i el Dia del Perd? (Iom Kippur), que ens atorguen una perspectiva m?s enll? de les parets materials de la nostra casa i de les teulades que aturen la pluja. La perspectiva d?aquells que reconeixen la vigil?ncia i la protecci? del Creador en cada passa que donen, en cada circumst?ncia que els esdev?.

Rab? Niss?n Ben Avraham

1/10/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.