Comentari a la paraix? de Huqqat: ?nimes Pures

?nimes tristes

La majoria de la gent del m?n est? encara conven?uda de tenir una ?nima prou invisible, a dem?s del cos visible.
Ho dic perqu? n?hi ha un grup bastant gran que diu que si no la podem veure, senyal que no existeix.
B?, no tenc ganes de discutir ara aquest punt. Vull sortir de la premisa que existeix i que quan la gent diu ?jo? no es refereix a son nas o a son cor, ni tan sols a son seny o a son cervell, sin? a sa vituperada ?nima.
Una ?nima que ?s sensible, massa sensible, als incidents que l?envolten. Read more