Comentari a la paraix? de Wa?qr

Anti-m?rtirs – Por?Rab? Nissan ben Avraham

7/12/2007

Vuit Sacrificis?

Dijous passat, la vespra del mes d?Adar, en lloc de comen?ar el mes amb l?alegria de la propera festa de Purim, d?aqu? dues setmanes, un atentat terrorista ens ho desbarat? tot i convert? la nostra alegria en una terrible desgr?cia.
Un jove ?rab, d?una barriada de Jerusalem, entr? a la ieixiv? de Mercaz ha-Rav ? una escola rab?nica prop de l?estaci? central de Jerusalem ?, i assassin? a sang freda vuit alumnes que hi estudiaven.
En realitat nom?s hi moriren tres alumnes de la ieixiv?, ja que els altres cinc eren alumnes de ?Yaixla??, un institut de segona ensenyan?a que hi ha just a devora, jovenets de quinze a desset anys que venien sovint a la ieixiv? en haver acabat llurs estudis diaris a l?institut.
Un dels jovenets assassinats, Yonatan Eldar, que havia complit els seus setze anys una setmana abans, ?s un ve?nat meu que he tengut el gust i l?honor d?ensenyar quan estudiava prim?ria a Xil?.
Altre jovenet ?s S?guev Peniel Avihail, el n?t del Rab? Eliahu Avihail, que fund? l?associaci? d?Amixav pel retorn dels jueus d?arreu del m?n a llurs arrels.
L?enterrament fou a l?endem?, abans de comen?ar xabbat.

El malent?s
Fa devers tres mil setcents anys el Creador li orden? a Avraham que sacrific?s el seu fill (Cf, G?n 22). Un dels cap?tols m?s cruents i m?s espantosos. Al darrer moment l?atur? diguent que ofer?s un molt? en lloc del seu fill.
Molt m?s tard, a finals del Primer Temple, el Profeta Irmi? (Jeremies) protestava davant els habitants de Jerusalem diguent que els altars que havien constru?t a la Vall de Hinnom (la Gehenna) per tal d?oferir els seus fills als ?dols cananeus, eren en contra la voluntat del Creador, que no volia sacrificis humans.
No hem de menysprear les ganes que tenia aquella gent d?oferir llurs fills. No ?s una infravaloraci? de la vida humana. ?s un sentiment molt fort que representa la predisposici? a entregar el m?s car i estimat al Creador. ?s una expressi? molt aguda, destorsionada, del verset que diu ?Estimar?s el Senyor el teu D-?u, amb tot el teu cor i tota la teva ?nima i totes les teves forces? (Deut 6:4). Un sentiment sublim d?entrega, de submissi?, per un ideal noble i elevat.
?s un terrible malent?s creure que podem oferir-li els nostres fills com sacrificis propiatoris o coses per l?estil.

Anti-m?rtirs
El judaisme est? violentament en contra dels sacrificis humans, en contra dels m?rtirs. El judaisme predica la consagraci? de la vida, i no la de la mort.
La nostra paraix?, basada en el cap?tol abans citat del G?nesi, parla dels sacrificis animals, que v?nen a proporcionar l?escapat?ria per aquest sentiment tan fort que podem sentir ? les ganes d?atorgar tot el que tenim al qui ens proporciona tot el que tenim. No un sacrifici hum? sin? un sacrifici animal: en el moment en qu? es veu l?animal degollat ? es calma el sentiment que ens indueix a oferir un fill o la nostra pr?pia persona.
La santificaci? de la vida significa que estam obligats a convertir cada moment de la nostra vida en un moment sublim i elevat.
Els m?rtirs, els jueus que moren a mans dels nostres cruels enemics, perden l?oportunitat de seguir lloant el Creador amb llurs obres di?ries; s?n com brotets arrencats del jard? on creixien, que ja no podran donar fruit. S?n efectivament un sacrifici que el Poble es veu obligat a oferir, per? que seria infinitament molt millor si els pogu?ssim deixar seguir vivint.
Tanmateix, el profit que si en surt ?s el del sentiment d?unitat de dest? que recorre totes les comunitats jueves arreu del m?n. Un petit conhort per la fam?lia i pels ve?nats.

Xabbat xalom,
Nissan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.