Comentari a la festa de Xavuot ? Pentecosta

Noces nacionals

Hi ha noces particulars i n?hi ha que ho s?n generals, nacionals.
Per exemple, quan el pr?ncep d?Esc?cia, o el president franc?s, es casa, tot el p?blic del Regne Unit o de Fran?a s?emociona. Pot estar-ne a favor o en contra, per? no li passar? desapercebuda.
Per? en realitat encara es tracta d?unes noces particulars, de les que tothom en pren part, d?una manera o de l?altra.
Encara hi ha un concepte que es diu ?noces nacionals?. Noces de la Naci?. La Naci? ?es casa?. No amb una dona, o amb un home, sin? amb un concepte.

En teoria, podr?em dir que Fran?a s?ha casat amb el concepte de Rep?blica: llibertat, igualtat i fraternitat. No s? si tots els altres pa?sos del M?n poden dir que s?han casat amb conceptes, amb ideals, amb il?lusions, amb ?behaviour? o modus vivendi. La veritat ?s que no ho podria dir ni tan sols de la Naci? francesa, malgrat el que he escrit fa un moment.

El compte de l??mer
El Poble d?Israel surtia de l?Egipte despullat de personalitat nacional. Havien passat molts d?anys d?esclavitut i de pen?ries que havien conseguit anul?lar, fer un buit, en la personalitat particular de tots i cadascun dels membres del Poble, i tamb? de la Naci? en si. En qu? es diferencia aquesta naci? de qualsevol altra?
Ja des de l?endem? de la Sortida d?Egipte, despullats d?identitat, es compten els dies que manquen fins el moment en qu? podrem forjar el nostre dest?, els nostres ideals. Aquest ?s el secret del Manament de ?comptar l??mer?, dia rere dia, fins a la Festa de Pentecosta (= cinquanta dies) o de les (set) Setmanes.
?s com el c?mput que fan els escolars per saber quants de dies manquen fins el final de curs. Nom?s que el seu c?mput ?s ?negatiu?, vull dir, que van restant els dies que passen, mentres que el ?compte de l??mer? ?s positiu, ja que va afegint els dies que passen.

Esborrar el passat?
La ra? ?s que en el c?mput negatiu dels escolars no fan m?s que expressar la seva actitud i presisposici? als estudis que estan cursant i que desitgen que tot desapareixi quan el curs acabi. En canvi en els dies que passen mentres ens acostam a la festa de Xavuot, volem que tot el que hem anat aprenguent en el curs de la nostra vida sigui m?s i m?s part ingredient de la nostra identitat.
No volem negar un passat, unes experi?ncies que hem viscut, tant si s?n bones com si no tant, ja que sabem perfectament que tot ?s un llarg aprenentatge on els nous estudis es basen en gran mesura en els anteriors. No volem oblidar que vam ser esclaus a l?Egipte, malgrat que, sens dubte, fou una experi?ncia horrorosa, ja que ella mateixa ha de marcar la nostra relaci? cap a les injust?cies socials. No volem oblidar tan sols aquests cinquanta dies sense personalitat, ja que el sentiment de futilitat o fatu?tat que ens embolquen quan perdem els ideals ens ha de seguir empenyent cap uns ideals m?s alts.
La psicologia parla de persones que es queden encallades en un passat que, com m?s anys passen, m?s lluent ens pot semblar. O en un esdeveniment negatiu, traum?tic, que com m?s passa es fa m?s terr?fic i aixafant.
A l?altre extrem de l?espectre, n?hi ha que viuen nom?s el moment present, sense fer cap cas al passat i, per conseq??ncia, sense programar cap futur. Ja que el futur dep?n d?una relaci? amb un passat determinat, si no vol ser una quimera ut?pica.

Renovaci?
Els Savis d?Israel expressen llur concepte en l?escala de Ya?acov (G?nesi 28:12) que estigui ?apuntalada a terra i el cap toqui al cel? ? volguent dir que els ideals han d?estar connectats (recolzats!) amb el present i el pret?rit.
Les festivitats d?Israel ens fan viure cada any de bell nou unes experi?ncies personals i nacionals que ens revifen els ideals que ja hem viscut parcialment i que encara no hem assolit del tot.
Sobretot la Festa de Xavuot que evoca el moment en qu? el Poble d?Israel ?es cas?? amb uns ideals expressats en el gran Llibre de la Humanitat, i que, en el moment en qu? el tornam viure ? renovam i reafirmam les il?lusions, els conceptes i els ideals que formen la nostra identitat nacional.

Hag sam?ah (feli? festa)
Nissan

Rab? Nissan ben Avraham
3/06/2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.